גיאטרי מנטרה

בזריחה, משנן כל הינדי מאמין את מנטרת הגיאטרי. בדומה לאור השמש המוקדמת, המטאטאה את חשכת הלילה באורה, כך גם הגיאטרי מנטרה נחשבת מטהרת ומאירה.

הגיאטרי מנטרה מקורה בריג וודה (3.62.10). מקור השם גיאטרי נובע בחלקו מהמשקל בו הוא כתוב: עשרים וארבע הברות מחולקות לשלוש שורות של שמונה הברות. אולם, למילה גיאטרי יש גם משמעות נוספת -- "זו המגנה על מי ששר".

כאשר משננים אותה בזמן מדיטציה מוסיפים לה עוד שורה בהתחלה. שורה זו מתחילה עם המנטרה אום ומתווספים עוד שלושה צלילים הנקראים ה-maha vyahritis (הביטויים החשובים או המוסתרים).

Om bhur, bhuva, svah:

בצ'אנדוגיה אופנישד נמצא הסבר לעצמתם של הצלילים הנוספים האלה. מסופר כי פרג'פטי, אדון היקום, התבונן בטבען של שלושת העולמות: האדמה, השמיים וגן עדן/ העולם השמיימי (המייצגים את שלושת מישורי הקיום: חומר, אנרגיה או פראנה, והמיינד). הוא הצליח לגלות את הכח העומד בבסיס כל אחד מהעולמות: אגני (אש), ויו (רוח) ואדיטיה (השמש) בהתאמה. הוא המשיך להתעמק בשלושת הכוחות האלה והבין את התמצית שלהן. מהאש מיצה את מזמורי הריג ודה; מהרוח את מזמורי היאג'ור ודה ומהשמש את מזמורי הסמה ודה. הוא המשיך והתעמק במהותם ומתוך הריכוז הזה עלו שלושת הצלילים החשובים. לבסוף, התרכז פרג'פטי בשלושת הביטויים האלה והפיק צליל טהור אחד, האום. על אום נאמר "it is all this".

 גיאטרי היא גם תפילה וגם מנטרה. כמנטרה צליליה מאפשרים למתרגל לחוות מצבי תודעה נעלים – מצבים אותם השמש מסמלת באורה. כתפילה היא מהווה בקשה להכוונה לכיוון הנכון מהאור האינסופי של המודעות הטהורה. האור הזה קיים גם בתוכנו, נובע מתוך לבבנו. בתפילה המתרגל מכיר בכך ששני האספקטים של המודעות הטהורה, הקוסמית והאינדיבידואלית אחד הם. במטריאני אופנישד כתוב:

The Self bears Itself in two ways; as Prana and as Aditya… worship these two, with the syllable Om, with the maha vyahritis, and with the gayatri hymn.

שינון מנטרות משמש גם דרך לשיפור השליטה בנשימה. באמריטה-נדה-בינדו-אופנישד מתוארת שליטה בנשימה כמי שיכול לשנן את הגיאטרי מנטרה שלוש פעמים בנשימה אחת.

עוד אודות הגיאטרי מנטרה